Accessibilitat

Aquest web és accessible

Aquest lloc web ha estat dissenyat i programat seguint les pautes de la iniciativa WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, http:/ /www.w3.org/TR/WCAG20/ ), que marca uns estàndards internacionals en la creació de continguts webs accessibles a tothom.

Nivell de conformitat amb les pautes

Nivell AA de conformitat

Compatibilitat amb estàndards

    • HTML5
    • CSS
    • WCAG 2.0-AA

Avís

Si hi ha alguna dificultat a l’hora d’accedir o visualitzar informació en aquest portal, o hi ha algun suggeriment per a la millora de l’accessibilitat en algun aspecte, aquest és el correu electrònic de contacte: info@mesimesserveis.com